Fotball Akademiet
– videre framover

Fotball
Akademiet
– videre framover

Fotball Akademiet
– videre framover

Fotballakademiet er ei forlenging av klubben si fritidsordning, og er eit tilbod til barn som er ivrig og motivert for å trena ekstra. Tilbodet skal vere eit supplement til lagsøkter og ikkje ei erstatning til desse.